Dyżur Radnej Aleksandry Mrozek

06-07-2020 w kategorii: Aktualności

Aleksandra Mrozek - Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 3 lipca br. w godz. od 15:30 do 16:30 pełniła dyżur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - sala 140.

Spotkanie z Kustoszem cygańskiej pamięci

29-06-2020 w kategorii: Aktualności

29 czerwca br. Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego spotkał się z Edwardem Dębickim - Honorowym Obywatelem Województwa Lubuskiego, założycielem Cygańskiego Teatru Muzycznego "Terno" i Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy.

W spotkaniu udział wzięła Krystyna Sibińska - Poseł na Sejm RP.

Okazją do spotkania było wydanie księgi dedykowanej Edwardowi Dębickiemu "Kustosz cygańskiej pamięci".

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

29-06-2020 w kategorii: Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 czerwca br., godz. 11:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Sesje Sejmiku:

18-02-2020
XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

17 lutego br. odbyła się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni przyjęli m.in. informację o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

23-12-2019
XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

19-11-2019
XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

04-10-2019
XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

09-09-2019
X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)
13-08-2019
Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

Z prac komisji:

25-06-2020
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.   Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy pamięć byłego dyrektora UMWL w Zielonej Górze Andrzeja Dębowskiego.25-06-2020
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

05-06-2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

05-06-2020
Posiedzenie Komisji Statutowej

Posiedzenie Komisji Statutowej odbyło się 5 czerwca br., godz. 10.00, Sala 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

05-06-2020
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 28 maja 2020 r. o godz. 14:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

05-06-2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego zostało zwołane na 3 czerwca 2020 r. godz. 9:30. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obradowano w zdalnym trybie.

XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

18-02-2020 w kategorii: Sesje Sejmiku

17 lutego br. odbyła się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni przyjęli m.in. informację o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

23-12-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

19-11-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

25-06-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy pamięć byłego dyrektora UMWL w Zielonej Górze Andrzeja Dębowskiego.Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

25-06-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

05-06-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zapisz się do naszego newslettera!