Szczegóły aktualności:

Szpitale walczą z COVID i przepisami

Marzena Toczek | TOP | 15-07-2020

Sytuacja epidemiczna w regionie lubuskim, przygotowanie szpitali do walki z COVID-19 oraz ich potrzeby, a także sytuacja finansowa to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia. - Nie możemy obniżać obostrzeń. Jesteśmy wciąż w stanie zagrożenia. Reżim sanitarny obowiązuje i nasze działania mają na celu dobrze zabezpieczyć mieszkańców – podkreślała podczas spotkania marszałek.  

Sytuacja epidemiczna w Lubuskiem

Marszałek poinformowała uczestników spotkania o bieżącym stanie epidemicznym. Obecnie w Lubuskiem mam 257 osób zakażonych koronawirusem. W szpitalu w Zielonej Górze, na oddziale zakaźnym przebywa 16 osób, w Gorzowie Wlkp. w szpitalu jednoimiennym - 30 osób. Dodatkowo w izolatorium w Zielonej Górze przebywa 35 zakażonych żołnierzy, a w izolatorium w Żaganiu 36 - osób.

Samorząd pomaga

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła także kompleksową informację dotyczącą działań podejmowanych przez samorząd województwa w zakresie walki z COVID-19.

Przypomnijmy. Samorząd województwa na walkę z pandemią ze środków unijnych przekierował blisko 74,5 mln zł. A ze środków własnych budżetu województwa 3,5 mln zł. 45 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczone zostało na realizację projektu „Lubuskie kontra wirus”: 36 mln zł na sprzęt ratujący życie, 9 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej oraz 5 mln zł na zakup testów dla szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Dodatkowo samorząd województwa przekazał 4,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków ochrony indywidualnej dla domów pomocy społecznej, noclegowni i domów samotnej matki. Na wsparcie DPS-ów udało sie pozyskać 20 mln zł z rządowego programu POWER. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom.

Ponadto samorząd wspiera także inne szpitale – niebędące w stanie gotowości. Decyzją zarządu województwa środki na zakup urządzeń do testowania otrzymały szpitale w Nowej Soli i Żarach. - Chcemy objąć całe województwo profilaktyką i testowaniem – podkreślała marszałek.

Marszałek zaprosiła także dyrektorów szpitali do udziału w Konwencie Marszałków, który odbędzie się w dniach 30 lipca 1 sierpnia w Lubniewicach. – Tam wiodącymi tematami będą właśnie ochrona zdrowia i środki unijne, także na ochronę zdrowia – wyjaśniła. Poinformowała, że udział w obradach wezmą m.in. zastępca dyr. NFZ Filip Nowak, Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, a także Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Christopher Todd – Dyrektor Wydziału d. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Szpitale walczą z COVID

Podczas spotkania o swoich problemach związanych z walką z koronawirusem mówili dyrektorzy szpitali. Ewa Lewicka-Michalewska ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu pytała o zasady hospitalizacji pacjentów psychiatrycznych zakażonych koronawirusem. Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie potwierdził, że to właśnie szpital jednoimienny jest właściwym do przyjęcia takich pacjentów. Poinformował jednocześnie, że w związku ze zwiększoną liczbę pacjentów dodatnich, wystąpił do wojewody lubuskiego z wnioskiem o oddelegowanie 4 dodatkowych osób do pracy w szpitalu jednoimiennym.

O sytuacji epidemicznej w szpitalu w Zielonej Górze mówił prezes dr Marek Działoszyński. Podkreślał potrzebę wykonania kolejnych prac remontowo-adaptacyjnych.-  Dzięki środkom samorządu województwa stworzyliśmy izolatki i śluzy, ale potrzebujemy ich więcej tak, by na jesień przygotować oddziały – wyjaśnił.

Kondycja finansowa szpitali w gotowości

Podczas spotkania jednym z głównych tematów była także sytuacja finansowa lubuskich szpitali. Jak poinformował dyrektor departamentu ochrony zdrowia Tomasz Wróblewski, widać zmniejszone przychody, co przekłada się na wynik finansowy. - Spośród ośmiu jednostek trzy odnotowały wynik dodatni – to dwa pogotowia i przychodnia MEDKOL. Pozostałe mają stratę. Jeżeli chodzi o spółki dodatni wynik finansowy odnotowują trzy jednostki. Tylko Szpital Uniwersytecki boryka się z problemami – poinformował. Zaprezentowane dane pochodzą z raportów za miesiąc kwiecień. Wówczas nie uwzględniono jeszcze korekt nałożonych na szpitale przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  W związku z korektami, na początku czerwca Zarząd Województwa Lubuskiego wystosował list otwarty do Wojewody Lubuskiego i zaapelował o pomoc w odzyskaniu korekt. Samorząd województwa w tej sprawie interweniował także w Ministerstwie Zdrowia, skąd otrzymał odpowiedź, w której Minister wskazuje, że ryczałt powinien być płacony szpitalom niezależnie od tego, czy szpital otrzymał dodatkowe środki na walkę z COVID-19. - Zwróciliśmy się do ministerstwa, że Lubuski NFZ nie realizuje tych zaleceń. Przygotowaliśmy też stanowisko na Konwent Marszałków. W tym stanowisku również zwracamy uwagę na brak podstaw prawnych do tego typu korekt – wyjaśnił Tomasz Wróblewski. Korekty wprowadzone przez NFZ generują straty w budżetach jednostek

Na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego:

Wpływy szpitala z NFZ: 4,42 mln zł; koszty: 4,68 mln zł. Daje to stratę w wysokości 264 tys. zł (miesięcznie). Dodać należy także koszty związane z korektą ryczałtu: za miesiąc maj: 248 tys. zł oraz za miesiąc czerwiec: 240 tys. zł. Łącznie 488,2 tys. zł. Oznacza to łączną stratę dla szpitala w wysokości 752,7 tys.zł.

- Jest jednoznaczne stanowisko Ministra Zdrowia. Korekty nie powinny być nakładane. Działania w ramach walki z COVID są finansowane z innego źródła, z budżetu państwa, nie z puli NFZ. Więc proszę domagać się zniesienia korekt, my będziemy pomagać – zapewniała marszałek Polak.

W spotkaniu udział wzięli także radni województwa: Sebastian Ciemnoczołowski, Anna Chinalska, Marek Surmacz oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

#UEdlaLubuskiego #FunduszedlaLubuskiego #FunduszeUE #UE

Galeria zdjęć

Spotkanie z dyrektorami lubuskich szpitali

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!