Szczegóły aktualności:

Szpital w Torzymiu z dodatnim wynikiem finansowym

Marzena Toczek | Zdrowie | 13-07-2020

13 lipca Zgromadzenie wspólników Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu przyjęło sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Prezes Katarzyna Lebiotkowska oraz członkowie rady nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków.

Szpital  w 2019 r. osiągnął przychody w wysokości 23,6 mln zł, które były wyższe o 3 mln zł niż w roku 2018. Wzrost ten głównie spowodowany był zwiększeniem kontraktu w zakresie pacjentów chorych na nowotwory płuc. Spółka 2019 rok zakończyła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 42 tys. zł. W 2019 roku głównym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez spółkę był pierwszy etap utworzenia ośrodka geriatrii. Warto przypomnieć, że na ten cel z budżetu woj. szpital otrzymał 2 mln zł.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie Wspólników zdecydowało także o przedłużeniu współpracy na kolejne 3 lata z prezes Katarzyną Lebiotkowską. Na kolejną kadencję powołana została także Rada Nadzorcza Spółki.

 

Zapisz się do naszego newslettera!