Dokonania

Lubuskie nie stoi w miejscu. Ostatnie lata to okres ciężkiej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele, pracowników urzędu marszałkowskiego, a także jednostek podległych samorządowi województwa. Codzienne działania przyniosły wymierne efekty m.in. w postaci wielu zrealizowanych inwestycji, co pozwoliło zwiększyć jakość życia mieszkańców naszego regionu. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę najważniejszych wydarzeń, poczynając od roku 2015.

Lubuskie Zdrowie

W 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs, w którym do wzięcia było ponad 9 mln zł. Pieniądze były przeznaczone na wymianę tzw. „kopciuchów”, czyli nieekologicznych pieców. Po pieniądze za pośrednictwem samorządów mogli sięgać mieszkańcy z całego regionu.
W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy gorzowskiego szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych. Inwestycja kosztować będzie ponad 44 mln zł, w tym 18 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków budżetu województwa. Będzie to trzypiętrowy, całkowicie podpiwniczony pawilon medyczny połączony z już istniejącymi budynkami.

W obiekcie przewiduje się:
- utworzenie sali dydaktycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym
- 22 łóżka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 24 łóżka Oddziału Hematologii
- 8 stanowisk Pododdziału Dziennej Chemioterapii
- 6-łóżkowy Pododdział Leczenia Ostrej Białaczki
- 9-łóżkowy Pododdział Przeszczepowy, poradnie transplantacyjną 
- pracownię pobierania komórek macierzystych
- bank komórek macierzystych z pracownią cytometrii przepływowej
Od 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim prowadzone są systematyczne zbiórki krwi. Do tej pory udało się pozyskać blisko 310 litrów życiodajnego płynu. Taka liczba pozwala pomóc nawet kilku tysiącom osób.
W 2018 r. po raz pierwszy w 20-letniej historii województwa lubuskiego podpisano umowę na realizację programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla Lubuszan. W budżecie na ten cel przeznaczono 100 tys. zł. Projekt przyniósł pozytywne efekty, którymi były długo oczekiwane przez pary ciąże. W 2019 r. zdecydowano o kontynuacji programu i wsparciu go kwotą 200 tys. zł.
W 2018 r. samorząd województwa, dostrzegająć potrzebę walki ze smogiem, zdecydował o wsparciu działań lubuskich samorządów. Dzięki skutecznym rozmowom z Komisją Europejską udało się skierować miliony złotych z RPO na wymianę pieców w gospodarstwach indywidualnych i domach jednorodzinnych.
W gorzowskim szpitalu w 2018 r. otwarto rehabilitację. Zadanie dotyczyło zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku pralni szpitalnej na pomieszczenia Działu Rehabilitacji wraz z budową nowego wejścia do budynku. Inwestycja była współfinansowana ze środków PFRON przy udziale Samorządu Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zdrowie zależy od nas samych i od profilaktyki. Dlatego warto korzystać z darmowych badań i wiedzy, która pomaga na co dzień dbać o nasz organizm. To idea Pikników Zdrowia i Profilaktyki, które w 2018 r. samorząd województwo zorganizował w całym regionie. Podczas imprez organizowanych w powiatach można było skorzystać z darmowych porad, badań i spotkań z lekarzami specjalistami. Duży nacisk położono równiez na promocję programów profilakycznych np. projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”. Organizacja pikników w całym regionie będzie kontynuowana w 2019 r.Szpitalne Oddziały Ratunkowe lubuskich szpitali wzbogacą się o nowy sprzęt. Dofinansowanie otrzymały m.in. szpitale w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Łącznie to 650 tys. zł. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Oddziałyo doposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Do zielonogórskiego szpitala trafi sprzęt o wartości 295 tys. zł, a do gorzowskiego urządzania o wartości 358 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały także inne lubuskie szpitale. Nowe wyposażenie sor-ów trafi do Nowej Soli (340 tys. zł), Słubic (423 tys. zł) oraz Świebodzina (368 tys. zł).
Dar dla Szpitala Uniwersyteckiego
41 specjalistycznych łóżek szpitalnych trafiło do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, dzięki staraniom samorządu województwa, a za sprawą Franza Friedricha Księcia Pruskiego z rodu Hohenzollernów. Łóżka to dar Komandorii Zakonu Joannitów ze Szwajcarii, z którą książę współpracuje. Dostarczony sprzęt ułatwił pracę personelu oraz poprawił komfort pacjentów.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ został zarejestrowany w Światowym Katalogu Szkół Medycznych (World Directory of Medical Schools). To bardzo ważna informacja dla studentów - umożliwi im to w przyszłości nostryfikację dyplomu lekarza poza krajami UE, zwłaszcza w USA i Kanadzie. Absolwenci szkół medycznych, którzy chcą kontynuować edukację w Stanach Zjednoczonych muszą uzyskać certyfikację ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates). Aby otrzymać ten certyfikat należy m.in. przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie uczelni medycznej ujętej w najaktualniejszej wersji Światowego Katalogu. Rejestracja w katalogu to także szansa na promocję wydziału i osiągnięć jego studentów poza granicami Polski.
W 2017 r. w szpitalu można mówić o inwestycyjnej ofensywie. W tym czasie np. prowadzono prace nad utworzeniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dodatkowo: modernizacji i doposażenia doczekał się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wartość dofinansowania 1,6 mln zł), utworzono Pracownię Leków Cytostatycznych (wartość dofinansowania 1,2 mln zł), a prace remontowe swoim zakresem objęly budynki szpitala (wartość dofinansowania blisko 2 mln zł). Ponadto nowy sprzęt wsparł pracę lekarzy i pielęgniarek z: SOR-u, Neonatologii, Hematologii, a także Nefrologii (wartość dofinansowania 0,3 mln zł). Kolejne strony inwestycyjnej listy zapełniły: zakup aparatury medycznej (wartość dofinansowania 3 mln zł), utworzenie pracowni polisomnograficznej (wartość dofinansowania 0,1 mln zł) oraz przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – etap I (wartość dofinansowania 2,8 mln zł). Warto powiedzieć także o zakupie dwóch sprężarek i agregatu prądotwórczego (wartość dofinansowania 0,3 mln zł).
Ponad 10 mln zł - to kwota dofiansnowania na inwestycje w gorzowskim szpitalu w 2018 r. Największym projektem były prace związane z rozbudową lecznicy w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych (wartość dofinansowania 8mln zł). Dzięki blisko 3,2 mln zł dofinansowania kupiono także aparat PET/CT. To wysoko specjalistyczne urządzenie, dużo bezpieczniejsze dla pacjenta niż promieniowanie rentegowskie. Listę dużych projektów zamyka rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do rutynowych badań hematologicznych. Wartość dofinansowania tej inwestycjiblisko 0,5 mln zł.
Stacja Dializ szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze może pochwalić się sprzętem na miarę XXI wieku. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządu województwa. Tylko w 2017 roku z budżetu województwa przeznaczono 12,6 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na sprzęt wysokospecjalistyczny, modernizację oddziałów, w celu poprawy warunków hospitalizacji, ale też poprawę dostępności dla pacjentów.
Lubuskie szpitale z najmniejszym zadłużeniem
Według danych Dziennika Gazeta Prawna z ostatniego kwartału 2017 r.  polskie szpitale zadłużone były na łączną kwotę 11,5 mld zł. Najmniej długu miały placówki w województwie lubuskim, których suma zobowiązań wynosi 64 mln zł. To ponad połowa mniej niż suma zobowiązań drugiego pod tym względem województwa opolskiego (134,1 mln zł). Operacja oddłużania marszałkowskich szpitali rozpoczęła się w 2008 roku.
Od 18 sierpnia 2017 r. lecznica w Zielonej Górze mogła oficjalnie zmieniać szyldy i pieczątki – na Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Spółka z dwoma właścicielami – Uniwersytetem Zielonogórskim (51 proc.) i Województwem Lubuskim (49 proc.) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 sierpnia 2017 r. To istotna wiadomość nie tylko z punktu widzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim – wreszcie mają własną „bazę”, ale przede wszystkim – z uwagi na pacjentów, bo Szpital Uniwersytecki może starać się o wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pod koniec 2015 r. w świebodzińskim Lubuskim Centrum Ortopedii (wtedy jeszcze Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym) w Świebodzinie zakończono remont dachu i elewacji budynków szpitala. Inwestycja kosztowała 1,5 mln zł.LCO to obecnie jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu.

W 2016 r. samorząd województwa przeznaczył na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia 6,5 mln zł. Podpisane zostały pierwsze umowy: na zakup ambulansu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz odnowienie elewacji Pałacu w Zaborze będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki. 

Udało się! Po wielu latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski od 2015 r. kształci kadrę medyczną. W pierwszym roku działalności do nauki przystąpiło 60 żaków. Utworzenie kierunku lekarskiego wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w zielonogórskiej lecznicy, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. We wszystkie działania aktywnie włączył się Zarząd Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele.

Nowy kierunek – nowe miejsce! Zgodnie z tym hasłem 19 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku mieszczącego się na terenie zielonogórskiego szpitala, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.

Dodajmy, że na przyjęcie lekarzy przygotował się także zielonogórski szpital. 5 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii.

Lubuskie pod czujnym okiem podniebnych ratowników. Nasze województwo dysponuje już dwoma bazami lotniczego pogotowia lotniczego. Pierwszą bazę otwarto na początku 2015 r. w Przylepie. Druga, umiejscowiona przy gorzowskim szpitaluwrześniu, działa od 2019 r.

W maju 2018 r. podpisano umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Szpital wraz z wyposażeniem będzie kosztował 112 mln zł. Samorząd województwa na ten cel przeznaczył 32 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków RPO L-2020 - 56 mln zł. Wykonawcą została firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec października 2020 r. Pierwszych pacjentów CZMiD przyjmie w 2021 roku.

Bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji w ochronę zdrowia w województwie lubuskim ostatnich lat. W 2016 r. podpisano umowę na jej realizację inwestycji. W kwietniu 2017 r. ruszyła budowa placówki, którą otwarto w 2019 r. Radioterapia w Gorzowie Wlkp. zwiększyła dostępność do wysokiej jakości usług w obszarze chorób nowotworowych. Inwestycja kosztowała ponad 65 mln zł. Dzięki tym funduszom powstały m.in.: poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek i podobnej wielkości hostel. Do ośrodka trafi też najwyższej jakości sprzęt np. tomograf z opcją wirtualnej symulacji i 2 akceleratory.

Początek nowego roku okazał się dla województwa lubuskiego bardzo udany. W styczniu w Zielonej Górze oficjalnie powstała pierwsza w regionie klinika, która była efektem przekształcenia dotychczasowego szpitala. Przekształcenie związane było bezpośrednio z planami rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki podjętym działaniom w Lubuskiem kształcą się już przyszli lekarze, którzy za kilka lat będą mogli zasilić lubuskie szpitale i przychodnie.
Aktywna działalność w sektorze związanym z ochroną zdrowia zaowocowała trzecim miejscem województwa lubuskiego w indeksie sprawności ochrony zdrowia w 2016 r. Autorzy rankingu wzięli pod lupę trzy kluczowe obszary: stan zdrowia pacjentów, efektywną gospodarkę finansową i jakość opieki zdrowotnej. Dodajmy, że również w raporcie za 2015 r. województwo lubuskie było w czołówce. Wyniki rankingu zostały opublikowane przez „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennik Gazetę Prawną”.

4 grudnia 2015 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten powstał w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ. Zmiana spowodowała efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynęła na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także dało możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przekształcenie pozwoliło także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów np. ze świadczeń komercyjnych. Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie  to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu.

W kwietniu 2015 r. został przedstawiony raport NIK dotyczący przekształcenia szpitala w Gorzowie Wlkp. Izba orzekła, że Zarząd Województwa Lubuskiego, działając na podstawie zgody na przekształcenie wyrażonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego, prawidłowo zorganizował i przeprowadził proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową z jednoczesnym jego oddłużeniem. W efekcie NIK wystawił Urzędowi Marszałkowskiemu pozytywną ocenę.

W 2015. samorząd województwa wystartował z programem Zdrowe Płuca Lubuszan. To pierwszy program polityki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim. Skierowany jest on do osób nałogowo palących papierosy między 55 a 80 rokiem życia. W ramach badań odbywały się dwie wizyty u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii oraz wykonanie niskodawkowego badania tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem).

Infrastruktura transportowa i przeciwpowodziowa

Budowa nowego mostu kolejowego Kietz-Kostrzyn była jednym z tematów polsko-niemieckiego „szczytu kolejowego” w Poczdamie, który odbył się w czerwcu 2018 r. Strona niemiecka zobowiązała się go sfinansować. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla regionu lubuskiego z uwagi na modernizację linii kolejowej 203 przez Gorzów, o czym podczas obrad mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Rozmawiano także o połączeniach kolejowych Berlina z Wrocławiem i innymi miastami.
Pełną parą idą prace na drogach wojewódzkich. W 2018 roku na różnych etapach realizacji znalazło się ok. 20 inwestycji, a wśród nich m.in. most w Milsku, który zastąpi obecną przeprawę promową. W latach 2015-2017 na trasach w naszym regionie wykonano łącznie ponad 180 inwestycji. W większości były to prace odbywające się w ciągu już istniejących dróg, ale nie brakowało również wielu nowych projektów o strategicznym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Można wskazać np. budowę obwodnicy Drezdenka (II etapy – koszt ponad 20 mln zł), czy też budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym w Skwierzynie. Tylko w 2017 r. w ramach RPO Lubuskie 2020 realizowano 16 zadań za blisko 190 mln zł.
Czas na kolej

Dwa składy za ponad 41 mln zł, a do tego przygotowanie wartych blisko 170 mln zł inwestycji w infrastrukturę. W 2018 roku lubuska kolej nabrała rozpędu. W 2018 r. odbył się m.in. przetarg na zakup trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym, które będą obsługiwały połączenie na linii Kostrzyn – Krzyż. Zdecydowanie najwięcej środków potrzeba jednak na inwestycje w infrastrukturę kolejową: modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap" oraz  rewitalizację linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski. Mowa o blisko 170 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów

Lotnisko Zielona Góra/Babimost obsługując w 2017 roku blisko 18 tys. pasażerów, odnotowało 88-procentowy wzrost liczby podróżnych, co daje drugie miejsce w kraju. Port wzrost zawdzięcza zmianie przewoźnika. Od marca 2017 połączenia na linii Zielona Góra – Warszawa obsługuje PLL LOT. Dzięki temu lotnisko znalazło się w międzynarodowej siatce połączeń. Oznacza to, że wylatując z Babimostu mamy szasnę na transfer do różnych destynacji europejskich i nie tylko.

Ponad 9 mln zł kosztowała budowa obwodnicy Rzepina. To znacząca inwestycja dla województwa lubuskiego. Ułatwia ona podróżującym komunikację z autostradą A2 i skraca czas dojazdu np. do stolicy. Poprawia także dostępność do coraz dłuższej trasy S3. Zakres prac objął przede wszystkim budowę blisko 2,5 km drogi i ronda w miejscu połączenia obwodnicy z trasą powiatową. Na oddanym do użytku odcinku zadbano również m.in. o zjazdy na wewnętrzne drogi leśne, kanalizację deszczową i usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi.

Już za kilka lat Słubice będą zabezpieczone przed powodzią. 12 czerwca 2017 r. podpisano umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej w rejonie miasta. Koszt inwestycji to 113 mln zł. W ramach zadania zostanie rozbudowany istniejący wał rzeki Odry na odcinku prawie 7 km wraz z wałem bocznym oraz wybudowany nowy wał okrężny na długości 5,9 km chroniący Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. Umowa z Bankiem Światowym obejmuje także zabezpieczenie Nowej Soli i Przewozu (łączna wartość inwestycji - 460 mln zł).
Od marca 2017 r. pasażerowie korzystający z lotniska w Babimoście latają z nowym przewoźnikiem, ktorym został LOT. Dzięki temu połączenie Babimost-Warszawa znalazło się w siatce połączeń międzynarodowych. Oznacza to, że wylatując z Lubuskiego mamy szasnę na transfer do różnych destynacji, m.in. Brukseli, Paryża, Londynu, Mediolanu, czy też Budapesztu. Możliwość podróżowania na jednym bilecie chroni także pasażera przed niechcianymi problemami w podróży, np. spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi lub innymi komplikacjami technicznymi. W tej sytuacji przewoźnik zapewnia opiekę klienta od początku do końca podróży, w tym m.in. wygodną zmianę rezerwacji.
73 mln zł - to kwota, która pozwoli wybudować most Milsku. Na tą bardzo ważną inwestycję dla całego regionu czekało wielu mieszkańców. Przetarg na budowę mostu ogłoszono w kwietniu 2017 r., a w sierpniu poznaliśmy wykonawcę prac - firmę MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE. Projekt, oprócz budowy przeprawy, zkałada także zmianę przebiegu drogi nr 282, która połączy przeprawę z drogą S3. Nowym mostem pojedziemy w 2021 roku.

W 2016 r. podpisano 120 umów, które dotyczyły budowy lud modernizacji dróg lokalnych. Pieniądze na inwestycje pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ich odbiorcami jest 45 gmin i 7 powiatów.  W sumie do samorządów w ramach PROW trafiły 74 mln zł, które zostaną przeznaczone na:

a) budowę dróg - 2,7 km
b) przebudowę tras - ponad 90 km
c) zmianę nawierzchni - ponad 15 km

1. Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska, całkowita wartość zadania 6,31 mln zł,

2. Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie, całkowita wartość zadania 6,74 mln zł,

3. Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna, wartość całkowita 17,43 mln zł.

4.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Krosno Odrz. – Radnica, zadanie zakończone, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 6,59 mln zł

5. Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 2,40 mln zł

6. Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2), całkowita wartość kwalifikowalna zadania 7,51 mln zł;

7. Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II, całkowita wartość kwalifikowalna zadania 11,04 mln zł

8. Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Cisów - granica powiatu. Całkowita wartość projektu – 6,96 mln zł

9. Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice) - inwestycja jest projektem unijnym realizowanym w ramach RPO-Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu – 3 239 734,34 zł

10. Przebudowa drogi wojewódzkiej w Stypułowie. Całkowita wartość projektu – 7,04 mln zł

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcin na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka) - 1,8 mln zł

12. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów – 7,6 mln zł

13. Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego wraz z przebudową ul. Chopina do granicy państwa - 4,7 mln zł

14. Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I  - 5,6 mln zł

15. Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - 2 mln zł

16. Przebudowa mostu w ciągu wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańczyce – 1,6 mln zł

17. Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) - 0,95 mln zł

18. Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica - 9,7 mln zł

19. Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województw - 13,3 mln zł

20.
Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap II - 3,1 mln zł

21.
Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie – 6.5 mln zł

22. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód -
10,3 mln zł

23. Przebudowa drogi woj. nr 159 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - 8,4 mln zł

24. Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - 14,7 mln zł

25. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno
- 1,68 mln zł

26. Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie – 6,5 mln zł

27. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - 5,5 mln zł

28. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop - 18,5 mln zł

29. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz- 13 mln zł

30. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22 - 10,4 mln zł

Dbamy o zabezpieczenie terenów położonych w pobliżu rzek. Dzięki staraniom władz województwa lubuskiego do regionu trafi ponad 460 mln zł, które będą przeznaczone na inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu dotacji unijnych oraz środków budżetu państwa. Dzięki pozyskanym funduszom m.in. odbudowane zostaną wały i przepompownie, a także powstaną zbiorniki retencyjne.

W 2015 i 2016 r. szeregu inwestycji doczekał się port w Babimoście. Na lubuskim lotnisku stanął ILS, czyli system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, a także zbudowano drogę patrolową, sieci zasilające znaki nawigacyjne, strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Halę Kontroli Przylotów. Koszt wszystkich inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Wykonane prace posłużyło kilkudziesięciu tysiącom pasażerów, a także uczestnikom ćwiczeń tzw. szpicy NATO. Były to najważniejsze ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2015 r. W 2017 r. lotnisko otrzymało Certyfikat lotniska użytku publicznego potwierdzający spełnienie standardów wymaganych przez Unię Europejską.

Najpierw Gorzów Wlkp., a następnie Zielona Góra. W przeciągu jednego miesiąca 2016 r. z obu lubuskich stolic wystartowały bezpośrednie połączenia kolejowe z Berlinem. Dzięki rozmowom prowadzonym między województwem lubuskim, a Brandenburgią udało się wynegocjować dodatkowe korzyści dla pasażerów. Lubuszanie kupując bilet na pociąg mogą wykorzystać go do darmowych przejazdów komunikacją miejską w niemieckiej stolicy.
Dwa pociągi elektryczne trafiły na lubuskie tory, dzięki wartym 42,8 mln zakupom urzędu marszałkowskiego. Nowe pociągi są komfortowe, klimatyzowane, mają system nawigacji GPS, system liczenia pasażerów, posiadają najwyższe europejskie parametry zderzeniowe. Są też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, można w nich korzystać z sieci WiFi.

Na lubuskich drogach praca wre. W latach 2015-2017 na trasach w naszym regionie wykonano łącznie ponad 180 inwestycji. W większości były to prace odbywające się w ciągu już istniejących dróg, ale nie brakowało również wielu nowych projektów o strategicznym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Można wskazać np. budowę obwodnicy Drezdenka (II etapy – koszt ponad 20 mln zł), czy też budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym w Skwierzynie. Tylko w 2017 r. w ramach RPO Lubuskie 2020 realizowano 16 zadań za blisko 190 mln zł.

Rynek Pracy

Walczymy z bezrobociem
Konsekwentna polityka i systematyczne działania przyczyniły się do wyraźnej poprawy sytuacji na lubuskim rynku pracy. W latach 2014-2017 wzrosła liczba miejsc pracy o 37 tysięcy, zwiększyła się liczba aktywnych zawodowo – o 24 tysiące, spadła liczba bezrobotnych – o 13 tysięcy (źródło: BAEL). Spadek bezrobocia w Lubuskiem był jednym z najwyższych w kraji. Konsekwentnie zbliżamy się do czołówki województw z najniższym bezrobociem (takich jak dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie).
Włączenie społeczne
Prowadząc aktywną politykę rynku pracy, elastycznie reagując na dokonujące się zmiany, dbamy również o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Minimalizujemy zjawisko długotrwałego bezrobocia podejmując różnorakie działania i inicjatywy. Oprócz szerokich działań publicznych służb zatrudnienia (np. w formie robót publicznych, czy prac społecznie użytecznych) wprowadzamy nowe formuły wsparcia powrotu na rynek pracy, do których zalicza się szeroko rozumiana ekonomia społeczna. Swoista praca u podstaw przynosi już konkretne efekty. Tylko w 2017 roku utworzono 235 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Współpraca przynosi owoce – w województwie lubuskim wśród bezrobotnych mamy najniższy w kraju udział osób przebywających bez pracy powyżej 12 miesięcy (31,7%, wobec 40,5% w kraju).
Tysiące przeszkolonych bezrobotnych i pracowników
Aktywnie reagujemy na zmiany sytuacji na rynku pracy. Coraz większym problemem staje się pozyskanie przez lubuskie firmy pracowników, posiadających doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje. Publiczne służby zatrudnienia w okresie między 2014-2017 r. umożliwiły nabycie doświadczenia zawodowego w formie stażu dla ponad 19 tysięcy osób. Jednocześnie pomagamy lokalnym przedsiębiorcom podnosić kwalifikacje ich oraz pracowników. Taką możliwość daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego dofinansowywane są m.in. koszty kursów i studiów podyplomowych, badań lekarskich i egzaminów. W okresie trzech lat z tej formy skorzystało ponad 10 tysięcy pracowników i pracodawców.
Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej za 1 mln zł. W Szprotawie (południe województwa) i w Kamieniu Wielkim (północ regionu) powstały placówki, które stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Lubuszanom zostanie udzielona pomoc w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

W 2016 r. w rubryce przy haśle bezrobocie w województwie lubuskim po raz pierwszy w historii odnotowano jednocyfrowy wynik. Z danych przedstawianych przez Urząd Statystyczny wynika także, że w naszym regionie wzrosło przeciętne wynagrodzenie.

Edukacja i Młodzież

W 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otrzymał certyfikat ISO/IEC 27001:2013 poświadczający wysoką jakość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wdrożenie systemu zapewnia jednocześnie utrzymanie wysokich, międzynarodowych standardów, umożliwiających minimalizację ryzyka związanego z przestrzeganiem nowych przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących ochrony danych osobowych.
W październiku 2018 r. młodzi Lubuszanie wzięli udział w niezwykłej lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – „Lubuskie Koduje”, podczas której bliżej poznali język komputerów. W trakcie specjalnej lekcji można było posterować robotami Dash i Dot i je programować, a także pomajsterkować z użyciem prostej elektroniki. Każdy uczestnik mógł sam zbudować robota i zabrać go ze sobą do domu. Otrzymał także zestaw linków do aplikacji, programów i zasobów edukacyjnych, z których będzie mógł skorzystać po zajęciach, aby rozwinąć swoje zainteresowanie i poszerzać zdobytą wiedzę i umiejętności.
W 2018 r. w całym województwie lubuskim zorganizowano cykl Kongresów Kobiet, związanych ze 100-leciem uzyskania przez Polki praw wyborczych. Hasło sejmiku "Siła jest kobietą" nawiązywała do potencjału, jakie drzemie w kobietach. Spotkania w lubuskich miejscowościach miały zachęcić Panie do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i samorządowym. Kongresy zostały powołane również do promocji Europejskiej Deklaracji Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.
12 spotkań, 12 powiatów, mnóstwo ciekawych projektów i konkretne efekty. Dzięki projektowi Lubuska Akademia Młodego Lidera udało się zbudować sieć komunikacji z młodymi liderami. Podczas ośmiogodzinnych intensywnych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie podejmować działania w ramach lokalnej społeczności, jak budować zespół, jak wejść i poruszać się na rynku pracy, podnosić kwalifikacje i umiejętności związane ze ścieżką swojej kariery. Program to jeden z elementów programu Młodzi On-Life, którego inicjatorem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.
Milion złotych i 100 projektów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli druga edycja Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych. Kolejny raz samorząd umożliwił młodym realizację własnych pomysłów i inicjatyw, tym razem z naciskiem na patriotyzm.  Celem konkursu było włączenie młodzieży do aktywności – połączenie ich działania wraz z pobudzeniem uczuć i tradycji patriotycznych w tym wyjątkowym dla naszej Ojczyzny roku. Dodatkowo ważne jest promowanie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich wśród młodych Lubuszan. Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe to inicjatywa marszałek województwa Elżbiety Anny Polak.
5,8 proc. – to poziom bezrobocia w Lubuskiem, odnotowany w czerwcu 2018 r. To najniższy poziom bezrobocia w historii regionu! Najniższe bezrobocie w regionie zanotowały: Zielona Góra - stopa bezrobocia wynosi 3,2 proc. (2,1 tys. bezrobotnych), Gorzów Wlkp. - 2,5 proc. (1,4 tys. bezrobotnych) oraz powiat słubicki 2,3 proc.
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk otwiera swój oddział w Lubuskiem. Będzie się mieścić na terenie Parku Naukowego w Nowym Kisielinie. Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych w Lubuskiem nabiera realnych kształtów. Prace nad nim ruszyły w 2017 roku. Partnerem prywatnym projektu będzie firma Hertz Systems.
Stefania będzie promowała Lubuskie
W 2016 r. w Lubuskiem znaleziono zachowany niemal w całości szkielet nosorożca sprzed 125 tys. lat. Dzięki porozumienie podpisanemu w czerwca przez marszałek Elżbietę Annę Polak nosorożec „Stefania” ma szansę stać się atrakcją regionu. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Gorzowem Wlkp. w zakresie wszechstronnej promocji i prezentacji wyników badań oraz wiedzy o historii odkryć paleontologicznych na Ziemi Gorzowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odkrycia szkieletu nosorożca.

Współpraca polegać będzie na przygotowaniu koncepcji centrum naukowo-dydaktycaznego pod nazwą „Park Kenozoiczny”, prezentującego historię odkryć paleontologicznych i archeologicznych, promocję miasta i regionu oraz tworzenie nowych produktów turystycznych.
Lubuskie będzie miało więcej lekarzy!
W 2018 r. ruszyła akcja stypendialna dla studentów medycyny. Żacy z całej Polski mogli liczyć na 2 tys. zł miesięcznego dofinansowania. Jedym z warunków otrzymania pomocy było jednak podjęcie po zakończeniu nauki pracy w lubuskich szpitalach. Akcja okazała się sukcesem. W wyścigu o stypendium wzięło udział ponad 60 żaków, spośród których wybrano stypendystów.
Z młodymi o przyszłości samorządu
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przypadającego na 27 maja marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła młodych Lubuszan do debaty na temat samorządu. Rękawicę podjęło blisko 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Uczestnicy debaty odpowiadali także na pytania internautów. Ci pytali m.in. o finansowanie samorządów, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz o przyszłość młodzieżowych rad.
Lubuskie wykształciło młodych liderów
W 2018 r. ruszyła Lubuska Akademia Młodego Lidera – kolejne działanie realizowane przez samorząd województwa w ramach programu Młodzi On-Life, którego pomysłodawczynią jest marszałek Elżbieta Anna Polak.W ramach projektu zrealizowano 12 spotkań, we wszystkich powiatach, których cel to pobudzenie młodzieży do kreatywności.
Dajemy kasę na wnuczka
Dzięki unijnemu wsparciu seniorzy za opiekę nad maluchami otrzymali stypendium szkoleniowe. Projektem pilotażowym objętych zostało ponad 200 osób z powiatów: żagańskiego, świebodzińskiego i strzelecko-drezdeneckiego. Dla opiekunów przwidziano 850 zł przez 16 miesięcy. Na realizację projektu samorząd przeznaczył 5 mln zł.
Od lat samorząd województwa nagradza lubuskich uczniów za osiągniecia sportowe, naukowe i artystyczne. Stypendia sportowe za każdym razem trafiają do kilkudziesięciu młodych zawodników z całego regionu. Podobna ilość młodych Lubuszan jest nagradzana za osiągnięcia na polu nauki. Dzięki wsparciu co miesiąc (przez pół roku) na konto nagrodzonych wpływa kilkaset złotych, które pomagają im w dalszym rozwijaniu siebie i swoich pasji.

Lubuski Sejmik Dziecięcy i Lubuski Sejmik Młodzieżowy – to dwa przedsięwzięcia organizowane przez samorząd województwa. Dzięki nim dorośli radni i władze województwa mogą przybliżyć młodym Lubuszanomideę samorządności i postaw obywatelskich.Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem samorządu i jego organów. To także szansa dla młodych na przedstawienie własnych poglądów na różne tematy. Lubuski Sejmik Dziecięcy i Lubuski Sejmik Młodzieżowy organizowane są od kilku lat.

25 tys. zł to kwota, jaką zarząd województwa przyznał grupie Phoenix Rescue Team na udział w międzynarodowym konkursie UAV Challange Airborne Delivery 2017 w Australii. Podczas zawodów młodzi Lubuszanie z III LO w Zielonej Górze okazali się najlepszym zespołem nieanglojęzycznym. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich na całym świecie. Wymagał on od uczestników stworzenia wysoce zaawansowanego systemu zrzutu środków medycznych, który może zostać wykorzystany przez profesjonalne ośrodki m pomocy doraźnej – m.in. zespoły ratunkowe, czy ratowników pierwszej pomocy.

Od kilku lat zabieramy lubuskie dzieci w niezwykłą podróż do świata technologii, robotów i eksperymentów. Wszystko za sprawą imprezy „Technologiczne dzieciaki”. Jej celem jest zapoznanie młodych mieszkańców województwa z najnowszymi technologiami oraz przedstawienie w jaki sposób mogą one nam posłużyć w codziennym życiu, nauce lub w zabawie. Chodzi także o edukację z zakresu cyberprzestrzeni i bezpiecznego poruszania się w niej. Inicjatywie towarzyszy konkurs „Kreatywne Dzieciaki”.

1 mln zł - na taką kwotę opiewał Budżet Inicjatyw Obywatelskich, który w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” przeznaczony został na realizację pomysłów młodych Lubuszan. Na konkurs wpłynęły 653 wnioski. Wysokość dotacji w ramach BIO wyniosła maksymalnie 5 tys. zł. Inicjatorką pilotażowego projektu (po raz pierwszy wystartował w 2017 r.), mającego zaktywizować młodych mieszkańców regionu, była marszałek Elżbieta Anna Polak.
Lubuska Akademia Rozwoju - inicjatywa marszałek Elżbiety Anny Polak, która miała pomóc samorządowcom i przedsiębiorcom poruszać się po teoretycznej i praktycznej stronie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Pierwsza edycja projektu ruszyła w 2016 r. i zakończyła się rok poźniej. Do udziały w programie zgłosiło się kilkuset chętnych. Podczas cyklicznych spotkań uczestnicy mieli okazję spotykać się z zaproszonymi ekspertami, a tematy zjazdów obejmowały m.in. wykorzystanie środków unijnych, czy też sprawy ochrony zdrowia.

Brakuje miejsc, w których młodzi ludzie mogą sięgnąć po pomoc psychologiczną. Zmienić to postanowiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która stałą się inicjatorką „Partnerstwa dla Wolontariatu”. List w tej sprawie w czerwcu 2016 r. podpisali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Inicjatywa zakłada stworzenie sieci poradni, w których młodzi ludzie będą mogli uzyskać realne wsparcie. Miejsca takie powstaną w całym regionie. Poza stworzeniem sieci poradni, idea dotyczy też uruchomienie mobilnych punktów konsultacyjnych, dyżurujących w mniejszych miejscowościach na terenie województwa.

„Młodzi On-life” to hasło kampanii promującej lubuski program dla młodzieży, której inauguracja odbyła się we wrześniu 2016 r. W ten sposób władze regionu chcą włączyć młodych ludzi do współpracy i zachęcić ich do pozostania w Lubuskiem. Kampanię otworzyła debata w urzędzie marszałkowskim z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak i gościa specjalnego – prezesa WOŚP Jurek Owsiak. Jej głównymi bohaterami byli jednak uczniowie lubuskich szkół, opowiadający o swoich potrzebach, problemach i oczekiwaniach.

Dzięki działaniom Zarządu Województwa Lubuskiego w naszym regionie powstał projekt mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu wsparcie otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w regionie. Według przyjętych założeń 5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki, a swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli. Na modernizację szkolnictwa zawodowego przeznaczono również konkretne pieniądze - ponad 172 mln zł. W 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim uroczyście wręczono umowy dotyczące. projektu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.
„Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!" to cykliczna, coroczna inicjatywa Urzedu Marszałkowskiego. Celem konkursu jest edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzież. Każdego roku konkurs przyciąga młodzież z całego regionu.

Kultura oraz sport i turystyka

Muzeum, jakiego w województwie lubuskim jeszcze nie było. W Nowej Soli powstanie Muzeum Środkowej Odry. Umowę na jego budowę podpisano 14 grudnia 2018 r. Projekt muzeum zakłada adaptację zabytkowego magazynu soli na Muzeum Środkowej Odry oraz budynku mieszkalnego na centrum informacyjne. Zakres prac obejmie m.in. roboty budowlano-montażowe wraz z termomodernizacją, zabezpieczenie i remont budynku dawnego magazynu soli i dostawę multimediów. Inwestycja jest warta ponad 11 mln zł, z czego 7,3 mln zł to środki unijne. Z nowego muzeum mieszkańcy mają skorzystać w 2020 r.
Od 2016 r. głos w sprawych ważnych dla siebie na forum wojewódzkim mogą zabierać osoby starsze. Wszystko za sprawą Lubuskiego Sejmiku Seniorów, który co roku odbywa się w Urzędzie Marszałkowskim. Sejmiki mają motywować seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym regionu oraz dzielenie się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.
Lubuskie Inicjatywy Senioralne
300 tys. zł na inicjatywy senioralne! W 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz seniorów wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 10 tys. zł. W sumie dotację otrzymało 51 podmiotów. Celem akcji bylo zwiększanie aktywności seniorów m.in. poprzez działalność kulturalną, sportową, kursy, szkolenia i warsztaty oraz promowanie integracji międzypokoleniowej.

Dzięki finansowej pomocy samorządu województwa z lotniska w Babimoście wystartuje lot czarterowy do Nicei. Na jego pokładzie zasiądą koszykarze mistrza Polski Stelmetu Enea BC, którzy awansowali do 16. koszykarskiej ligi mistrzów. Dzięki 80 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego mecz zobaczą także kibice. W samolocie linii Enter Air zmieści się blisko 200 pasażerów. Dzięki współpracy ze Stelmetem Województwo Lubuskie będzie promowane podczas obydwu meczy Basketball Champions League, które koszykarze z Zielonej Góry rozegrają z AS Monaco Basket.

W 2017 r. w Wojewódzkikm Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zrealizowaliśmy szereg inwestycji:

- Modernizacja obiektu jeździeckiego polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie hali jeździeckiej

Zakresem robót modernizacyjnych objęto: istniejącą halę jeździecką
i pomieszczenia znajdujące się w internacie Na Sianie. W wyniku prac modernizacyjnych zostanie powiększona powierzchnia hali jeździeckiej. W przestrzeni hali zostanie wybudowana trybuna widowiskowa na 72 osoby. Powstaną dwa pomieszczenia magazynowe, w których będą przechowywane przeszkody jeździeckie oraz sprzęt do pielęgnacji nawierzchni. W internacie Na Sianie zostaną zlokalizowane węzły sanitarne, w tym węzeł dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się pomieszczenia dla sędziów. W wyniku przebudowy powstaną dwa ciągi komunikacyjne łączące bezpośrednio ujeżdżalnie ze stajniami. Ponadto zostaną wydzielone bramy wjazdowe z zewnątrz dla sprzętu obsługującego halę. Projekt przewiduje także wykonanie nowego zadaszenia hali, w którym zostaną zamontowane naświetla umożliwiające korzystanie z ujeżdżalni w porze dziennej bez dodatkowego oświetlenia. Przebudowie ulegnie również podziemna infrastruktura w zakresie instalacji wodociągowej i elektrycznej.

Koszt: 2.484.522,55 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Rozbudowa ujęcia wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu.

Koszt: 258.300,00 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

- Modernizacja poszczególnych obiektów po kątem zabezpieczenia p-poż.

Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku hali sportowej i internatu do wymogów ochrony przeciwpożarowej wg decyzji KMPSP. W celu możliwości dalszego użytkowania obiektów należy wykonać m.in. remont klatek schodowych, ścianki oddzielenia pożarowego, oświetlenie ewakuacyjne oraz wykonać zewnętrzną sieć hydrantów. W przypadku ich niewykonania poszczególne obiekty niespełniające aktualnych wymogów mogą zostać przez straż pożarną wyłączone z eksploatacji.

Koszt: 369.000 zł

Termin realizacji zadania: 2017 r.

 

Blisko 25 mln euro. To wartość umów, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisano z 10 Lokalnymi Grupami działającymi na terenie województwa lubuskiego. Pozyskane pieniądze organizacje przeznaczą na:

- podniesienie kompetencji osób z obszaru LSR,
- rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i technicznej oraz budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Wizytówka regionu i serce regionalnego winiarstwa. W Zaborze pod Zieloną Górą od 2015 r. działa Lubuskie Centrum Winiarstwa funkcjonujące przy pierwszej w Polsce winnicy samorządowej. Budynek ma 700 mkw. Znajduje się w nim część dydaktyczna oraz rekreacyjna. W części głównej obiektu na Lubuszan i turystów czekają wiadomości o Lubuskim Szlaku Wina i Miodu i sala konferencyjna z przeznaczeniem na warsztaty winiarskie, sommelierskie, czy też kulinarne. W jednym ze skrzydeł znajduje się także część dydaktyczna, przedstawiająca proces produkcji wina.

Gdzie szukać turystycznych pereł w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie udzielił prestiżowy miesięcznik National Geographic, który jest organizatorem konkursu na „7 nowych cudów Polski”. W dwóch ostatnich odsłonach zabawy (lata 2015-2017) lubuskie miało aż 5 laureatów: Park Narodowy Ujście Warty, Geopark Łuk Mużakowa (od 2016 r. posiada certyfikat UNESCO), Szlak Kościołów Drewnianych, Bulwar Nadwarciański w Gorzowie Wlkp. oraz Zespół Poaugustiański w Żaganiu.

Wielkie budowanie w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Od 2013 r. w gorzowskiej placówce trwają prace modernizacyjne, których efekty Lubuszanie mogą już podziwiać. Ponadto w 2015 r. m.in. wymieniono pokrycie dachowe i zamontowano nowe wywietrzniki, przemurowano kominy i wykonano kanały wentylacyjne. W 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na prace kolejne 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom przeprowadzono remont i konserwację sceny i widowni. Zmodernizowano instalację elektryczną, a także opracowano system intercomu. Zmiany doczeka się również elewacja budynku, który dodatkowo dostosuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gospodarka

W 2019 r. świetowaliśmy 15-lecie Polski w UE. Była to świetna okazja, aby pokazać, jak dzięki środkom unijnym zmieniło się województwo lubuskiego. Pieniądze posłużyły m.in. do rozwoju gospodarczego. Służyły temu Pikniki Europejskiej, które w trakcie roku odbywały się w różnych częściach województwa lubuskiego.
Lubuskie będzie miało Park Technologii Kosmicznych. Umowę na realizację projektu 31 grudnia 2018 r. podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński. Wartość inwestycji to ponad 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zbudowany zostanie innowacyjny obiekt. Będzie w nim funkcjonować 7 laboratoriów m.in. elektroniki satelitarnej oraz systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji. 

Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze ma być wiodącym ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmą Hertz Systems. Zakończenie budowy zaplanowano w 2021 r.
W 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otrzymał certyfikat ISO/IEC 27001:2013 poświadczający wysoką jakość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wdrożenie systemu zapewnia jednocześnie utrzymanie wysokich, międzynarodowych standardów, umożliwiających minimalizację ryzyka związanego z przestrzeganiem nowych przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących ochrony danych osobowych.
Lubuskie doświadczyło w 2018 r. suszy, która objęła wszystkie rośliny uprawne. Straty w uprawach sięgały nawet 90%, a rolnicy mieli bardzo duże problemy z otrzymaniem dotacji na ich pokrycie. Aby zapobiec podobnym sytuacjom w kolejnych latach zarząd województwa podjął w październiku 2018 r. decyzję o zakupie sześciu urządzeń do monitorowania suszy. Umożliwi to wstępne szacunki, które są potrzebne do wypłaty dotacji w szybszym tempie.
Eksperci z Polski i Europy, goście z całego kraju i Lubuszanie brali udział w Kongresie Gospodarczym Lubuskie 2018. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie. Dzięki organizacji wydarzenia w różnych miejscach, uczestnicy konferencji mieli okazję np. poznać potencjał Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mogli też np. przyjrzeć się korzyściom, jakie daje współpraca z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Do wspólnych rozmów zasiedli przedstawiciele świata nauki, samorządu, biznesu.
Sukces w renegocjacjach RPO – Lubuskie 2020!
Na początku 2018 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotycząca renegocjacji RPO – Lubuskie 2020, której przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.Spośród niemal 130 propozycji zmian RPO-L2020, które zostały zgłoszone w toku renegocjacji, 110 zostało zaopiniowanych pozytywnie przez KE w toku wcześniejszych rozmów i korespondencji. Spotkanie dotyczyło ustaleń w 18 kwestiach problemowych, m.in. z obszaru infrastruktury społecznej, środowiska i kultury, gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu. Konferencja okazała się sukcesem. Osiągnięto porozumienie w niemal wszystkich obszarach!
Miliony na rozwój gmin i powiatów
W marcu 2018 r. umowy warte 46 mln złotych umowy odebrali z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak beneficjenci projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, inwestycji w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego oraz gospodarki wodnościekowej.
Dofinansowanie trafiło do gmin: Stare Kurowo, Nowe Miasteczko, Łęknica, Lubniewice, Skąpe, Rzepin, Trzebiechów, Witnica, powiatów: żarskiego, wschowskiego i słubickiego (szpital w Słubicach) oraz CKZiU Medyk w Gorzowie Wlkp. Dzięki wsparciu m.in. zwiększyła się liczba mieszkańców regionu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków.
Koniec 2017 roku był jednocześnie półmetkiem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dzięki działaniom podjętym przez samorząd wojewodztwa blisko 2 mld zł trafiło do końca 2017 r. m.in. na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w lubuskich firmach, budowę dróg i mostów, służbę zdrowia, szkoły i przedszkola. Dzięki środkom unijnym zakupiono 37 autobusów komunikacji miejskiej, powstało 105 kilometrów infrastruktury rowerowej, wybudowano i wyremontowano 53 km dróg, powstały 634 miejsca w przedszkolach, w ramach rewolucji w szkolnictwie zawodowym za 172 mln zł 5.587 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, 6.200 mieszkańców skorzysta z programów ochrony zdrowia, ponad tysiąc osób rozpocznie działalność gospodarczą.
Weług danych podanych przez Gazetę Lubuską w województwie lubuskim zanotowano największy odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne, marketingowe i w logistyce. Dane te pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Z raportu GUS wynika, że prawie 13% firm w Lubuskiem wdrożyło nową metodę organizacyjną. Nie brakuje też innowacji w logistyce i marketingu. Te dane sprawiają, że lubuskie przedsiębiorstwa zajmują pod tym względem czołowe miejsce w kraju.
W 2017 r. do województwa lubuskiego zawitało jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. 26 października w Zielonej Górze rozpoczął sięPolski Kongres Przedsiębiorczości, który zgromadził ponad 1000 uczestników - przedsiębiorców, naukowców i samorządowców z całego kraju. Dla gości przygotowano blisko 30 paneli dyskusyjnych, które objęły najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym.
Wielkie pieniądze i ważne inwestycje. Tak w największym skrócie można opisać Kontrakt Terytorialny, który podpisano w urzędzie marszałkowskim. Kontrakt to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w obecnej perspektywie finansowej UE. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań o łącznej wartości 12 mld zł. Wśród propozycji wpisanych do Kontraktu można wymienić m.in. projekty kolejowe (np. "Nadodrzankę" i "Berlinkę"), inwestycje na rzece Odrze, wartą 65 mln zł budowę radioterapii w Gorzowie Wlkp., czy też prace związane z dokończeniem budowy trasy S3.

30 maja 2017 r. w Warszawie podpisano aneks do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego. Umożliwi to realizację ważnych projektów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, energetyki, technologii kosmicznych i zdrowia. Na zaktualizowanej liście znalazły się dodatkowo np. rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim i utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
8 lubuskich firm otrzymało wyróżnienia w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów 2016. Nagrodę specjalną za wieloletnią współpracę otrzymała marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs jest przedsięwzięciem promującym firmy, samorządy terytorialne, zespoły, twórców lub osoby. Chodzi o wyłonienie ich szczególnych osiągnięć, poddanie tych dokonań szczegółowemu oglądowi oraz nagrodzenie ich przez kapitułę. Konkursowej ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów, usług, koncepcji i działań oraz zakres i rodzaj osiągniętych  korzyści. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich, dużych firm i urzędów, zespołów i poszczególnych osób.
Z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Katowicach wynika, że w 2016 roku województwo lubuskie odnotowały wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu do 2015 roku. Lubuski PKB wzrósł o 3,8%. Ten wynik dał naszemu regionowi czwarte miejsce w Polsce.
W 2017 r. na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samo zatrudnienie trafiło 301 mln zł (256 mln zł z tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020). Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania funduszy europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego, bezzwrotnego wsparcia, na rzecz zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw MŚP) do kapitału zewnętrznego w formie pożyczki.
W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju.
Wspieramy lubuskie firmy, pomagając dotrzeć przedsiębiorcom do zagranicznych inwestorów. W ostatnich latach  odbyły się misje samorządowo-gospodarcze m.in. do: Chiny, Włoch, USA i Skandynawii. Zorganizowano również przyjazdową misję amerykańskich przedsiębiorców z branży spożywczej do województwa lubuskiego w 2015 r.

Od lat liczba wzrasta liczba firm działających w województwie lubuskim. W 2016 r. na naszym rynku zarejestrowanych była rekordowa liczba ponad 111 tys. podmiotów gospodarczych. To m.in. efekt starań samorządu województwa, który wspiera tworzenie parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz centrów wdrożeniowych (w 2008 r. było 19 centrów B+R, a w 2014 roku już 47 ośrodków).  Ponadto, w celu wsparcia merytorycznego dla przedstawicieli samorządu i biznesu, w 2016 r. wystartowała Lubuska Akademia Biznesu. Jej misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji wojewódzkich strategii oraz płynących z tego tytułu korzyści.

Jedną z form aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości (w tym sektora MŚP) przez Województwo Lubuskie jest wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych oraz stworzenie dogodnych możliwości korzystania z usług pożyczkowych i poręczeniowych.

W ostatnich latach z pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego - jako Regionalnej Instytucji Finansującej oraz wsparcia Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego i Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych skorzystało ponad 2600 beneficjentów, a wartość wsparcia przekroczyła 800 mln zł.

Województwo lubuskie z końcem 2016 r. rusza z nowym projektem promocji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 85% dofinansowania jeśli planują eksport lub import produktów i chcą przyłączyć się do samorządowego programu promocji. Do końca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do realizacji 13 zagranicznych misji gospodarczych (w pierwszej kolejności kraje europejskie m.in. Włochy, kraje skandynawskie, Niemcy, a następnie kraje obu Ameryk oraz Azja). Oferta skierowana jest do lubuskich małych i średnich przedsiębiorców. 

W ostatnich dwóch latach (2015-2016) UMWL zorganizował 6 misji i 4 eventy gospodarcze, których celem jest zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Odbyliśmy wizyty m.in. do Grecji, Danii, Szwecji i na Białoruś. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdach mogli zaprezentować potencjał swoich firm np. w trakcie specjalnie przygotowanych spotkań B2B. Gościliśmy również misję gospodarczą przedsiębiorców z USA, reprezentujących branże spożywczą. Ponadto tereny inwestycyjne województwa lubuskiego promowaliśmy podczas prestiżowego Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój.

Umowa partnerska z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną została podpisana w 2016 r. podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego. Realizacja założeń zawartych w dokumencie pozwoli na profesjonalną, kompleksową i spójną obsługę inwestorów zarówno tych krajowych, jak też zagranicznych. Ważną częścią umowy jest zintegrowanie działań marketingowych, czego efektem ma być m.in. większy napływ inwestycji. Tereny K-SSSE to ponad 1000 ha. Obecnie na działkach należących do strefy wydano ponad 300 zezwoleń pozwalających prowadzić działalność gospodarczą.

Współpraca Zagraniczna

W 2018 r. lista regionów partnerskich Województwa Lubuskiego powiększyła się o Wojwodinę, czyli autonomiczny okręg w północnej Serbii. Jednym z następstw umowy o współpracy było wizyta lubuskiej delegacji w Serbii. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego m.in. wzięli udział w targach kooperacyjnych i zachęcali do wspólnych działań na polu gospodarczym.
W 2018 r. po raz pierwszy po polskiej stronie zostało zorganizowane roczne wydarzenie programu Interreg Brandenburgia-Polska. Goście z obu stron Odry m.in. podsumowali ostatnie postępy w realizacji polsko-niemieckich projektów. Celem programu jest promocja transgranicznej współpracy i przyczynienie się do europejskiej integracji. Alokacja programu wynosi 100 mln euro.
Marszałek Elżbieta Anna Polak i Hetman Kraju Libereckiego (Republika Czeska) Martin Půta podpisali w czerwcu 2018 r. w Zielonej Górze umowę o współpracy między regionami. Najważniejsze obszary współpracy to: infrastruktura, transport, w szczególności transeuropejski układ komunikacyjny (CETC), kultura, oświata, sport, turystyka, wspieranie rozwoju ośrodków innowacji. Ważne jest również podjęcie przedsięwzięć promocyjnych w krajach członkowskich UE, mających na celu wspieranie rozwoju naszych regionów.
Do grona regionów partnerskich Województwa Lubuskiego dołączyła Wojwodina. Dokument o współpracy z serbską prowincją podpisano 21 czerwca 2018 r. w urzędzie marszałkowskim. Parafowany dokument zakłada, że obydwa regiony będą rozwijać m.in. współpracę gospodarczą. Chodzi tu np. o działania w zakresie lokalizacji inwestycyjnych. Umowa zakłada także rozwój międzyregionalnych inicjatyw w zakresie kultury i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki. Ważny punkt stanowi współpraca instytucji zajmujących się polityką rozwoju, takich jak agencje rozwoju, parki naukowo-technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne.
Lubuska delegacja odwiedziła Kraj Nitrzański (Słowacja), gdzie wzięła udział w targach Agrokomplex. Głównym celem wizyty (15-17 sierpnia 2018 r.) były rozmowy na temat dalszego rozwoju współpracy międzyregionalnej. Dotyczyły one m.in.: szkolnictwa wyższego, promocji gospodarczej i turystycznej, rolnictwa oraz wymiany kulturalnej.
Misja gospodarcza do Francji
Paryż - to kolejne miasto, do którego na misję gospodarczą wyruszyli lubuscy przedsiębiorcy. Delegacji, która we Francji przebywała w dniach 4-7 czerwca, przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. 10 przedsiębiorców odbyło szereg rozmów biznesowych w Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji oraz Biurze Handlu Zagranicznego. Firmy odwiedziły także szpital pediatryczny NECKER oraz Park Naukowo-Technologiczny.
Lubuska delegacja z wizytą na Białorusi
Lubuska delegacja w maju 2018 r. przebywała z wizytą w partnerskim regionie - obwodzie homelskim (Białoruś). Wśród uczestników byli także przedstawiciele branży budowlanej z naszego regionu. Najważniejszy punkt programu stanowiło XV Homelskie Forum Ekonomiczne. Celem wizyty było zacieśnienie i intensyfikacja współpracy pomiędzy regionami partnerskimi: województwem lubuskim i obwodem homelskim poprzez kontynuację dialogu, w szczególności dotyczącego regionalnej współpracy gospodarczej.
Misja gospodarcza - targi Hannover Messe
W kwietniu 2018 r. odbyła się misja gospodarcza do Niemiec, które organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Lubuscy przedsiębiorcy wzięli udział w targach przemysłowych Hannover Messe. To najważniejsze wydarzenie branży przemysłowej na świecie. W ostatnich edycjach targi odwiedziło ponad 225 tys. zwiedzających, a oferty przedstawiło ponad 6,5 tys. wystawców z 70 krajów.
Lubuscy przedsiębiorcy m.in. wzieli udział w serii zaplanowanych spotkań, podczas których rozmawiali ze swoimi międzynarodowymi partnerami w ramach organizowanego match makingu.
Le Lot: wizyta lubuskiej delegacji
W dniach 16 - 19 kwietnia 2018 r. odbyła się wizyta lubuskiej delegacji w Departamencie le Lot. Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemami
i rozwiązaniami dotyczącymi tworzenia oraz funkcjonowania szlaków rowerowych. W ramach wyjazdu lubuska delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami Departamentu le Lot, a także pracownikami lokalnych biur informacji turystycznej.
Siła kobiet w biznesie
Od 16 do 19 kwietnia 2018 r. trwała kolejna misja gospodarcza organizowana przez urząd marszałkowski. Po raz pierwszy w wyjeździe wzięło udział tak wiele kobiet reprezentujących firmy. Tym razem kierunkiem eksportowym był rynek hiszpański. Lubuscy przedsiębiorcy na czele z marszałek Elżbietą Anną Polak spotkali się z przedsiębiorcami z Murcji oraz Barcelony. Jednym z punktów wyjazdu był udział w międzynarodowych targach Alimentaria  i Hostelco.
Saksońskim Szlakiem Wina
Delegacja województwa lubuskiego odwiedziła w I kwartale 2018 r. Saksonię. Lubuszanie podążali „Saksońskim Szlakiem Wina”. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami władz Saksonii dotyczace „Określenia kierunków wspólnej polityki rolnej po 2020 roku” oraz udział w targach ogrodniczych.
9 marca 2018 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotycząca renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Spośród niemal 130 propozycji zmian RPO-L2020, które zostały zgłoszone w toku renegocjacji  RPO-L2020 w obszarze finansowania EFRR,  110 pozycji ostatecznie zostało zaopiniowane pozytywnie przez KE w toku wcześniejszych rozmów i korespondencji. Spotkanie dotyczyło ustaleń w 18 kwestiach problemowych, m.in. z obszaru infrastruktury społecznej, środowiska i kultury, gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu. Konferencja okazała się sukcesem. Osiągnięto porozumienie w niemal wszystkich obszarach.
W 2017 r. samorząd województwa zorganizował szereg misji gospodarczych skierowanych do lubuskich firm. O nowe kontrakty i kontrahentów przedsiębiorcy z naszego regionu mogli powalczyć w: Belgii i Luksemburgu, Kazachstanie, Korei Połdniowej, Chinach, USA, Niemczech, a także we Włoszech. Kolejne misje gospodarcze skierowane do firm z sektora MŚP będą organizowane także w 2018 r.
Udział w targach Agrokomplex oraz spotkanie z władzami Samorządowego Kraju Nitrzańskiego – to główne punkty wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka w słowackim regionie partnerskim. Rozmowy dotyczyły dalszego rozwoju współpracy międzyregionalnej, szczególnie w zakresie: szkolnictwa wyższego, rolnictwa oraz kultury.
Studenci medycyny mają szansę na praktyki w Miami Dade Collage – napisał w liście do marszałek Elżbiety Anny Polak Wilfredo Willy Gort, Komisarz Dystryktu Miami. To efekt lubuskiej misji gospodarczej do USA zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w 2017 r., której przewodziła marszałek Elżbieta Anna Polak. Miami Dade Collage to największy college w systemie Florida College. Na uczelni kształci się ponad 165 tys. studentów. Teraz taką szansę będą też mieli studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. MDC jest również największą instytucją szkolnictwa wyższego na Florydzie, a drugą co do wielkości w Stanach Zjednoczonych.
W dniach 15-19 marca 2017 r. delegacja lubuskich producentów produktów regionalnych wzięła udział w wizycie studyjnej w Atenach. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami greckiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Rozmawiano o produkcji nietypowych win (win wędzonych, win z dodatkiem żywicy) w całkowicie ekologiczny sposób. Najważniejszym punktem wizyty była deklaracja strony greckiej i polskiej do gotowości wspólnego działania w ramach projektów, mających na celu promocję produktów regionalnych poza obszarem EOG. Lubuska delegacja odwiedziła także targi Food Expo 2017 w Atenach.

W listopadzie 2016 r., w związku z 10–leciem współpracy, lubuska delegacja odwiedziła chińską Prowincję Hainan. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca wzięli udział w 17 Hainanskim Międzynarodowym Karnawale Turystyki Wyspiarskiej. Na wydarzenie złożyło się szereg mniejszych imprez m.in. Międzynarodowe Targi Żywności oraz Hainanskie Światowe Targi Turystyki i Wypoczynku. O dobrych stosunkach z azjatyckim partnerem świadczy nagroda sprzed kilku lat. Dzięki nominacji władz Prowincji Hainan Województwo Lubuskie zostało laureatem konkursu na „Miasto (Region) przyjazne w Komunikacji i Współpracy z Chinami”.

Na zaproszenie Konsula Generalnego RP we Lwowie Lubuskie zaprezentowało się w wrześniu 2016 roku podczas Polsko-Ukraińskiego „Festiwalu Partnerstwa”. Wydarzenie ma na celu rozwój współpracy kulturalnej obu krajów oraz prezentację ich dorobku. Na stoisku województwa lubuskiego znalazły się materiały reklamowe przedstawiające turystyczne, kulturalne i gospodarcze walory naszego regionu. W programie wyjazdu znalazło się również miejsce naspotkania z przedstawicielami organizacji polskich oraz władzami Lwowa.

Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach o randze europejskiej. W lipcu 2016 r. marszałek Elżbieta Anna Polak reprezentowała województwo lubuskie podczas VII Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Bratysławie. Podczas wydarzenia europejscy liderzy oraz przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego debatowali nad tym, jak wzmocnić połączenia pomiędzy miejscami, ludźmi, pomysłami i zasobami w Europie poprzez inwestycje.  Co dwa lata Komitet Regionów gromadzi polityków i  ekspertów z całej Europy, aby omówić problemy, które mają wpływ na codzienne życie oraz biznes w regionach UE. Spotkanie to jest zapewnieniem, że lokalne doświadczenia są odzwierciedlone w politykach, które mają wpływ na europejskie gospodarcze, społeczne i terytorialne możliwości w nadchodzących latach.

Grecka Kreta i słowacka Nitra. To nowe regiony partnerskie województwa lubuskiego, z którymi umowy o współpracy podpisano w 2015 r. Umowy zaowocowało wspólnymi działania m.in. na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej, czego dowodzi np. udział lubuskiej delegacji w Międzynarodowych Targach AGROKOMPLEKS, czy też odbywającym się na Słowacji Festiwalu Smaków Regionu Nierzańskiego. Równie cenna jest współpraca z Kretą, która dodatkowo zakłada wymianę młodzieży pomiędzy uniwersytetami zielonogórskim i kreteńskim.

Najważniejsze aktualności:

Najczęściej czytane:

Zapisz się do naszego newslettera!